• afhaf

BIZ BARADA

“Cixi Kuangyan Hongpeng” açyk önümler zawody, ajaýyp Hangzhou aýlagynda ýerleşýär, merkez Şanhaýda, Hangzhou, Ningbo, Altyn üçburçluk, Zhejiang senagat we söwda şäheri, marina, Hangzhou şäheriniň gündogaryndan 130 km günbatarda ýerleşýär. Ningbo porty 65 km, Hangzhou aýlagynyň köprüsinden 5 km uzaklykda we Şanhaý deňziň aňyrsynda ýerleşýär. Ajaýyp gurşaw, amatly transport, maglumat, geografiki ýerleşiş tebigat tarapyndan baýlaşdyrylýar. Zawodyň has çalt üpjün edip biljek iň oňat şerti, Müşderi üçin netijeli hyzmat.

Habar býulleteni

Önümlerimiz ýa-da bahalandyryjylarymyz barada maglumat almak üçin e-poçtaňyzy bize iberiň we 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.
Bahasy üçin sorag