Welosiped zynjyryny açýan zynjyr detekeri çalşylýan Thimble SB-025

Gysga düşündiriş:

Bu zynjyry aýyryjy berk ussatlyga, ýokary gatylyga eýe, güýç bilen egilmek aňsat däl we oňat dizaýn edilen.Basylan bölek we zynjyr biri-biri bilen aragatnaşyk saklaýar, bu zynjyryň çeňňegini we zynjyry dikligine has gowy gorap biler we onuň gaçmagynyň öňüni alyp biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Tigir sürmek Welosiped welosiped polat zynjyry döwüji abatlaýyş guraly

Önümiň ady Welosiped zynjyryny kesiji zynjyry aýyrmak üçin gural
Reňk Sliver
Aýratynlyk Zynjyr döwüjini bejermek guraly
Model belgisi SB-025 / SB-025B
Material Polat
Görnüşi Bejeriş
MQO 200PCS
OEM kabul et

DH1663

Bu zynjyry aýyryjy berk ussatlyga, ýokary gatylyga eýe, güýç bilen egilmek aňsat däl we oňat dizaýn edilen.Basylan bölek we zynjyr biri-biri bilen aragatnaşyk saklaýar, bu zynjyryň çeňňegini we zynjyry dikligine has gowy gorap biler we onuň gaçmagynyň öňüni alyp biler.Gurmak has amatly, 8/9/10 tizlik zynjyrlary üçin amatly.Gutarandan soň zynjyr asyl takyklygy has gowy dikelder we rahat aýlanar!

Birneme ýokary derejeli zynjyry ulanýan bolsaňyz, has gowy hilli zynjyry aýyryjyny saýlamagyňyzy haýyş edýäris.Iň pes zynjyry aýyrýan ýumruk ýeterlik derejede güýçli däl, egilmek we deformasiýa etmek aňsat, bu bolsa zynjyryň gysgyjynyň egilmegine we zynjyryň deformasiýasyna gönüden-göni sebäp bolýar.Güýç göteriji bölek boş ýer bilen aragatnaşyk saklaýar we ulanylanda zynjyry zaýalamak we zynjyry döwmek aňsat.

Highokary hilli kesilen gural poladyny, bir bölek freze modelini, ýokary gatylygy, nepis ussatlygy ulanýar we siňdirilmeginiň, döwülmeginiň we döwülmeginiň öňüni alyp biler.
Highokary takyklykly perişan, zynjyry ok bilen takyk sazlaýar we tüýdügiň konsentrik tegelekleriň we metrik sapaklaryň üstünden hereket etmeginiň öňüni alýar.Adaty dýuým sapaklaryndan has takyk we çydamly bolup, zynjyr çeňňeklerini netijeli aýyrýar.

Çalyşyp boljak çeňňek, täze söndüriji ýylylygy bejermek prosesi bilen CRV garyndy polatdan ýasalýar we gatylygy 60 HRC-e ýetip biler.Çalyşmak çalt we aňsat.Bir gezek ulanylýan welosiped zynjyry döwüjisinden has çydamly we has uzak ömri bar
Düwürdilen sazlanylýan düwmeler bilen süýşýän tekje elastik baglanyşyklar üçin amatly we islendik giňlikdäki zynjyrlary ýerleşdirip biler.Commonhli umumy welosiped zynjyrlary, MTB, BMX welosiped zynjyrlary we ş.m.

Kompaniýanyň maglumatlary

HTB11mWBPpXXXXXyXXXXq6xXFXXXAXpXXq6xXFXXXc


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler