Tigir sürmek üçin esbaplar, tigirli elektron tutawaçly spiker Bell SB-200

Gysga düşündiriş:

AAA batareýasynyň ululygy: 52 × 45 mm Onda 140db gürleýjisi bar.Iň az sargyt mukdary: 200 HK.Material: Plastiki.Reňk : gara, gök, ak, sary we gyzyl.Soraglar 1. Getirmegiň ortaça wagty näçe?Eltip bermek wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin sargytlar üçin gowşuryş wagty 45 günden köp bolmaly däldir.Ippingük daşama wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyzy barlaň.Caseshli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.2. Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?OEM-i kabul edýäris ...


 • Gelip çykan ýeri ::Zhejiang, Hytaý
 • Töleg usuly ::Bank hasaby, Western Union ýa-da PayPal
 • Iň az sargyt mukdary ::Önüm jikme-jikliklerine serediň
 • Paket ::Custöriteleşdirilen paket kabul ederliklidir
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  • AAA batareýasy
  • Ölçegi: 52 × 45 mm
  • Onda 140db gürleýjisi bar.
  • Iň az sargyt mukdary: 200 HK.
  • Material: Plastiki.
  • Reňkgara, gök, ak, sary we gyzyl.

  _S7A9793

   

  Sorag-jogap

  1. Ortaça gowşuryş wagty näçe?

  Eltip bermek wagty takmynan 14 gün.Köpçülikleýin sargytlar üçin gowşuryş wagty 45 günden köp bolmaly däldir.Ippingük daşama wagtymyz möhletiňize laýyk gelmeýän bolsa, satuwyňyz bilen talaplaryňyzy barlaň.Caseshli ýagdaýlarda, islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.

  2. Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?

  OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýän önümiň hiline ýetmek üçin zerur bolan demir gatylygyna görä welosiped abatlaýyş gurallaryny çeýe düzüp bileris.Önümi özleşdirmekden başga-da, şahsylaşdyrylan önüm gaplamalary bilen üpjün edip bileris.Önüme özboluşly logotipiňizi goşmak zerur bolsa, tehniki goldawy hem berip bileris.

  3. ippingük daşamagyň bahasy nähili?

  Ippingük daşama çykdajylary, saýlan usulyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri köp mukdarda ýük üçin iň oňat çözgütdir.Diňe mukdaryň, agramyň we usulyň jikme-jikliklerini bilsek, size takyk iberiş berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

  4.Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

  Bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a töläp bilersiňiz:

  30% öňünden goýum, ýük kagyzynyň göçürmesi bilen 70% balans.

   

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler