Tigirli polwi sökmek üçin wilka SB-015

Gysga düşündiriş:

Polwi aýyranyňyzda, polwanyň gapagyny gowşatmak üçin zynjyr görnüşli çybyk berkidiji wyşka bilen ýörite polwi aýyrmak guralyny ulanmaly.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1. Önümiň ady: Kassetany polwi aýyrmak üçin wilka
2. Reňk: Gyzyl
3.Model: SB-015
4. Aýratynlyk: Welosiped abatlamak
5. MOQ: 100 sany
6. Şahadatnama bar: Hawa
7. OEM hyzmaty: Hawa
8. Şahadatnama bar: Hawa
9. Töleg möhleti 30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.
10. Önümçilik kuwwaty: Aýda 100,000pcs
11. Material:
Polat

Döwrebap dag welosipediniň polwi, näçe bölek bolsa-da, yzky merkeziň düýbüne oturdylýar we polwi örtügi bilen gulplanýar.Erkin korpusyň üstündäki çyzyk, poluň üýtgeýän tizlik eňňidini öndürijiniň dizaýnyna görä sazlap boljakdygyny üpjün edýär.Merkeziň çişiriji enjamy (süýşmäge we güýç sarp etmäge mümkinçilik berýän bölek) minaranyň içinde ýerleşýär.Şonuň üçin polwi merkezi açmazdan aýryp bolýar.Polwi aýyranyňyzda, polwanyň gapagyny gowşatmak üçin zynjyr görnüşli çybyk berkidiji wilka bilen ýörite polwi aýyrmak guralyny ulanmaly.Polwi sökmek adaty tehniki hyzmatyň bir bölegi bolmasa-da, sürüjiniň ulgamyny arassalamagy aňsatlaşdyrýar.

H8c7c26ee8498422c93ded4fb4dd54637n

Kafei nädip sökmeli:
1. Kafei ýeňini polwi gulpynyň içine salyň.
2. Polwi wilkasyny polwi rozetkalaryna düzediň, ýeňiňize wilka dakyň we polwi aýyrmak üçin şol bir wagtyň özünde polotno gulpuny aýyrmak üçin çekiň.
3. Kassetanyň polunyň ýokarky gapagyny we polwi üstünde iki polwi aýyryň.
4. Kassetanyň polunyň ýokarky gapagyny aýryň we polwi üstündäki iki polwi aýyryň, galan polwi göni çekip bilersiňiz.

Kompaniýanyň maglumatlary

Hongpeng-iň özbaşdak zawody we önümimizi we hasyllylygymyzy ep-esli ýokarlandyrýan doly we täsirli önümçilik liniýasy bar.Şonuň üçin size zerur zat kiçijik bir topar sargyt bolsa-da, biz ony kabul edip bileris we eltip beriş siklimiz adatça 14 günüň içinde gözegçilik edilip bilner.Bularyň hemmesi Hongpeng-iň müşderilere durnukly we ýokary hilli önümler bilen üpjün edilmegini üpjün edýär.

FACTORY


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler