LED çyra çyralary SB-328 welosiped goragçylary

Gysga düşündiriş:

Tigir guradyjy we has arassa saklaň, yzky aýlawyň beýikligini gurmak we sazlamak aňsat.Lighteňil agram, ýygnamak aňsat.Moda dizaýny we ýokary hilli.Dag tigirleri, ýol tigirleri, bukulýan tigirler we ş.m. üçin amatly.Rainagyş meselesini çözmek üçin.Reňki: gara, ýaşyl, mämişi, çal, gyzyl we gök.Iň az sargyt mukdary: 50 SET.Kompaniýanyň profili Cixi Kuangyan Hongpeng Daşarky önümler zawody, welosiped öndürmekde ýöriteleşen giňişleýin kärhana ...


 • Gelip çykan ýeri ::Zhejiang, Hytaý
 • Töleg usuly ::Bank hasaby, Western Union ýa-da PayPal
 • Iň az sargyt mukdary ::Önüm jikme-jikliklerine serediň
 • Paket ::Custöriteleşdirilen paket kabul ederliklidir
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  • Tigir guradyjy we has arassa saklaň, yzky aýlawyň beýikligini gurmak we sazlamak aňsat.
  • Lighteňil agram, ýygnamak aňsat.
  • Moda dizaýny we ýokary hilli.
  • Dag tigirleri, ýol tigirleri, bukulýan tigirler we ş.m. üçin amatly.Rainagyş meselesini çözmek üçin.
  • Reňki: gara, ýaşyl, mämişi, çal, gyzyl we gök.
  • Iň az sargyt mukdary: 50 SET.

  H3e8bba0f41ef41d0a2e41f1bc5bb6b81Z

   

  Kompaniýanyň tertibi

  “Cixi Kuangyan Hongpeng” açyk önümler zawody, welosiped gurallaryny, welosiped kompýuterlerini, şahlary we awtoulag çyralaryny öndürmekde ýöriteleşen giňişleýin kärhana.Kompaniýa 2002-nji ýylda döredildi we önümleri täze stilleri, owadan görnüşi, açyk reňkleri we arzan bahalary üçin ulanyjylar tarapyndan gowy garşylandy.

  Müşderilere has gowy önümler bilen üpjün etmek üçin Hongpeng bölekleriň saýlanylyşyna we önümçilik liniýasynyň aýratyn proseduralaryna berk gözegçilik edýär.Önümlerimiziň hiline doly ynanyp bilersiňiz, sebäbi öz zawodymyz we doly we täsirli önümçilik liniýamyz bar., Bu önümimiziň hiline we önümiň hyzmat ediş möhletine esas döretdi.Aboveokardaky sebäplere esaslanyp, häzirki önümimiz ep-esli artdy we eltip beriş siklimiz iki hepdäniň içinde gözegçilik edilip bilner.Şol bir wagtyň özünde has köp sargyt almak we müşderilerimiz üçin has köp çagyryş bermek üçin kiçi sargytlary hem kabul edip bileris.

  FACTORY

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler