Dag ýol welosipedli kranly çekiji kranly SB-028

Gysga düşündiriş:

Bu welosiped kranketini aýyrmak, amaly we has amatly.Giňeldilen elektor, aýrylyp bilner we dişleriň agzynyň gapdalyndaky plastinka we krank.Açyk welosiped sürmek üçin zerur gural.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Önümiň ady Krank aýyrmak
Reňk Gyzyl we Sliver
Aýratynlyk Ok guralyny aýryň
Model belgisi SB-028
Material Polat
Görnüşi Bejeriş
MQO 400PCS
OEM kabul et

Haryt professional we amaly welosiped abatlaýyş gurallary toplumydyr.Açyk welosiped sürmek üçin zerur krank toplumyny aýyrmak üçin gural, şeýle hem ýokary derejeli gaty metal materialdan ýasalan islendik öý welosiped mehanikasy üçin amatlydyr.
Welosiped krank pullerini aýyrmak üçin gural. Bu welosiped kranketini aýyrmak, amaly we has amatly.Wena bilen ulanmak üçin amatly.Kwadrat görnüşli kranklar üçin amatly.Giňeldilen elektor, aýrylyp bilner we dişleriň agzynyň gapdalyndaky plastinka we krank.Açyk welosiped sürmek üçin zerur gural.

Crank Removal Puller Tool-y nädip ulanmaly: Krank goltugyndaky boltany aýryň.Guralyň aşaky gara bölegini berk bolýança burawlaň.Gaplaň we krank hereket edip başlaýança guralyň kümüş äheňini berkitmegi dowam etdiriň.

Önüm aýratynlygy

1. Islendik marka görnüşli aşaky ýaý üçin laýyk.
2. Tigirli krank ekstraktory / çekiji: 20 güýçli diş, ýokary güýçli polatdan ýasalan, ýokary hilli BB dişlerine zeper ýetirmezligini üpjün edýär.Islendik 20 dişli süýümli görnüşli aşaky ýaý we Standard Square Tapered krank toplumlary üçin amatly.
3.Bike Bottom Bracket Remover 24 mm rozetka, wena ýa-da sazlap bolýan spanner bilen ulanylyp bilner.
4. Açyk welosiped sürmek üçin zerur kranketi aýyrmak üçin gural, şeýle hem islendik öý welosiped mehanigi üçin amatly.
5.Bu welosiped kranklaryny aýyrmak üçin gurallar toplumy berk we uzak dowam edýär.

Kompaniýanyň maglumatlary

Customöriteleşdirilen hyzmatlary hödürleýäris.Welosiped abatlaýyş gurallaryny zerur metal gatylygyna görä çeýe düzüp bileris we talaplaryňyza laýyk gelýän önümiň hiline ýetip bileris.Önümi özleşdirmekden başga-da, şahsylaşdyrylan önüm gaplamalary bilen üpjün edip bileris.Önüme özboluşly logotipiňizi goşmak zerur bolsa, tehniki goldawy hem berip bileris.
Eltip beriş siklimiz, adatça 14 günüň içinde gözegçilik edilip bilner.Bularyň hemmesi Hongpeng-iň müşderilere durnukly we ýokary hilli önümler bilen üpjün edilmegini üpjün edýär.

XpXXq6xXFXXXc

FACTORY


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler