Täze açyk welosiped zynjyryny arassalaýjy gurallar Zynjyr arassa çotga SB-038

Gysga düşündiriş:

Arassalaýjy zynjyryň üstünden göni gysylýar, zynjyry welosipedden ýa-da motosiklden aýyrmagyň zerurlygy ýok.Zynjyry çalt arassalamak üçin zynjyr çotgasy arassalaýjysyny ulanyň.Amal usuly, bir sekuntda özleşdirmek aňsat, wagt, güýç we alada tygşytlaýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Arzan arzan welosiped zynjyryny arassalaýan çotga guraly

Önümiň ady Welosiped zynjyrynyň arassa çotgasy
Reňk Gök, gyzyl, gara, mämişi we ş.m.
Aýratynlyk Welosiped abatlamak
Model belgisi SB-038
Material plastmassa
Görnüşi Bejeriş
MQO 300PCS
OEM kabul et
H1d45a7e0a50f4d4f8390724e4d490b0cI
Hac0e1d70c9d9475e86b0f49018bc631fj
H64077114f3314f73b221c367db3d5896c
Ha5f1b8389df94f95ad94d7cd8467e8277
H6c223442281c47eba1f85f53f94c811fB
H9c4a3b8c7d614cd6a5a9fda7f85e56a3V

Önüm aýratynlyklary

(1)Ulanmak aňsat: Arassalaýjy zynjyryň üstünden göni gysylýar, zynjyry welosipedden ýa-da motosiklden aýyrmagyň zerurlygy ýok.Zynjyry çalt arassalamak üçin zynjyr çotgasy arassalaýjysyny ulanyň.Amal usuly, bir sekuntda özleşdirmek aňsat, wagt, güýç we alada tygşytlaýar.

(2)Doly maglumat: Zynjyry arassalamak guraly motosikliň ýa-da welosiped zynjyrynyň 4 tarapyny hem arassalamaga mümkinçilik berýän 3 sany tüýdük ulanýar we uzyn tüýler welosipediň beýleki böleklerini arassalamaga mümkinçilik berýär.Umuman aýdylanda, zynjyry we beýleki bölekleri arassalamak üçin konkaw çotganyň kellesi ulanylyp bilner.Konkaw dizaýny zynjyra doly laýyk bolup biler we zynjyry arassalamak üçin göni zynjyryň üstünde goýulyp bilner;uzyn guýruk çotgasy zynjyr ýa-da dişli we beýleki bölekler üçin amatlydyr, uzyn guýrugy bilen çotga zynjyry we içki tarapy arassalap biler we dişli ölen burçlary has netijeli arassalap biler.Iki gezek kelle dizaýny, köp funksiýaly saýlaw!

(3)Ajaýyp material: Zynjyr çotgasyny arassalaýjy gural, agyr çydamly, has güýçli we uzak ömri we ajaýyp öndürijiligini üpjün edip bilýän agyr plastmassadan (PP in engineeringenerligi täze material) ýasalýar.Onuň gaty gabyklary hapa we hapa işlemek üçin örän amatlydyr.

(4)Ajaýyp dizaýn: Zynjyryň pyçagyny we tigirlerini goşmak bilen zynjyry düýpli arassalaň.Zynjyr çotgasynyň arassalaýjysynyň gysga tarapy welosipediň ýa-da motosikliň zynjyryny arassalamak üçin ulanylýar, pyçaklaryň uzyn tarapy bolsa tigiriň tigirleri we tigirleri ýaly beýleki böleklerini arassalamak üçin ulanylýar.Goragy üpjün ediň: Zynjyr arassalaýjy gural, sürüjiniň otlusynyň wagtyndan öň könelmeginiň öňüni alýar we motosikllere we welosipedlere müneniňizde rahat işlemäge kömek edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler