USB zarýad berilýän welosiped çyrasy SB-216 ýa-da SB-216B

Gysga düşündiriş:

Reodeim: adatça işleýär, haýal aýlaw, fleş we çalt aýlaw.Çalt çykarylýan tutawaç çeňňegi (12-32mm gabat gelýär).Gaýtadan zarýad berilýän litiý polimer batareýasy (3.7V400mAh).Ulanyş wagty: zarýad beriş wagty 2 sagat, iň uzyn ulanyş wagty bolsa 6 sagat.Gurnama: rezin eli we USB kabeli.Iň az sargyt mukdary: 240 PCS / CNT.Reňk: gyzyl, gök, ak, gyzyl + ak, gyzyl + gök.Bu welosipediň yzky çyrasy, her kim üçin ajaýyp welosiped çyrasydyr.Tutuş paneli gurmak gaty aňsat.Welosipedimiziň yzky çyrasynda dynç alyş bar ...


 • Gelip çykan ýeri ::Zhejiang, Hytaý
 • Töleg usuly ::Bank hasaby, Western Union ýa-da PayPal
 • Iň az sargyt mukdary ::Önüm jikme-jikliklerine serediň
 • Paket ::Custöriteleşdirilen paket kabul ederliklidir
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  • Reodeim: adatça işleýär, haýal aýlaw, fleş we çalt aýlaw.
  • Çalt çykarylýan tutawaç çeňňegi (12-32mm gabat gelýär).
  • Gaýtadan zarýad berilýän litiý polimer batareýasy (3.7V400mAh).
  • Ulanyş wagty: zarýad beriş wagty 2 sagat, iň uzyn ulanyş wagty bolsa 6 sagat.
  • Gurnama: rezin eli we USB kabeli.
  • Iň az sargyt mukdary: 240 PCS / CNT.
  • Reňk: gyzyl, gök, ak, gyzyl + ak, gyzyl + gök.

  Bu welosipediň yzky çyrasy, her kim üçin ajaýyp welosiped çyrasydyr.Tutuş paneli gurmak gaty aňsat.Welosipedimiziň yzky çyrasynda zarýad berilýän litiý polimer batareýasy bar we has amatly we has köp wagt sarp edýän USB Rechargeable birleşdirijisi bar.Mundan başga-da, welosiped çyrasynyň 5 re modeimli yşyk-diodly lampasy bar, islän ýagtylygyňyzy saýlap bilersiňiz!

  Örän akylly we götermek aňsat, ony satyn almakdan çekinmäň!

  H4134c18f764c4ed1a05fb43f7283cb4eF Hf66a14092c964e81af16c2ba764e4c54v

   

   

  Sorag-jogap

  1. Meniň üçin OEM edip bilersiňizmi?

  OEM we ODM sargytlaryny kabul edýäris.Talaplaryňyza laýyk gelýän önümiň hiline ýetmek üçin zerur bolan demir gatylygyna görä welosiped abatlaýyş gurallaryny çeýe düzüp bileris.Önümi özleşdirmekden başga-da, şahsylaşdyrylan önüm gaplamalary bilen üpjün edip bileris.Önüme özboluşly logotipiňizi goşmak zerur bolsa, tehniki goldawy hem berip bileris.

  2. Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

  Hawa, Analiz şahadatnamasy / laýyklyk resminamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gelip çykan ýurdy we beýleki zerur eksport resminamalary.

  3. Bahaňyz näme?

  Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna esaslanyp üýtgäp biler.Umuman aýdanyňda, welosiped gural önümlerimiz deň-duşlarymyzyň bazar bahalaryndan takmynan 5% arzan.Has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutanyňyzdan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler